Kategorier
Bæredygtig livsstil Bæredygtighed Uld

KAN PELS VÆRE BÆREDYGTIGT?

Foto: Cristina Reuter

(English translation below)

Jeg har kigget lidt i gemmerne og fundet nogle designs frem fra de første par kollektioner, jeg lavede for SANDERMANN tilbage i 2017 og 2018, og tænkte, jeg ville dele tankerne bag dem, med jer. Jeg lavede nemlig nogle designs, hvor jeg eksperimenterede med at lave naturlig og bionedbrydelig pels, men uden at et dyr skulle dø for det. “Vegetarpels”-teknikken stiftede jeg første gang bekendtskab med på en workshop på Lystbækgaard, tilbage i 2016 under mit MA-studie. Man laver “vegetarpels” ved at tage den afklippede uld, i en samlet ham, fra spælsau-fåret – fåret med lange, krøllede lokker. Så filter man på bagsiden uden at fibrene filter på forsiden. (Jeg sætter “vegetarpels” i gåseøjne, fordi jeg har tænkt meget over siden, om det er det rigtige at kalde det vegetarisk pels, da spælsaufårene også er avlet for deres kødegenskaber).

Jeg syntes det var utrolig interessant, at der faktisk fandtes en teknik, som tilbød et etisk og bionedbrydeligt resultat, hvis man absolut skulle lave pels. Så den arbejdede jeg videre med, men måtte til sidst lægge den fra mig, fordi det blev for tidskrævende. Tankerne bag er dog ikke blevet mindre interessante, og derfor vil jeg referere til en instagrampost jeg skrev i 2018 om pels, og om, hvorfor jeg ikke brød mig om den retning, jeg så de store modehuse gå i, når det kom til pels:

Lige nu ser vi en masse debatter i bæredygtighedsfællesskaber, der omhandler pels. Store brands som Gucci og Michael Kors bandlyser ægte pels for at erstatte det med syntetisk faux fur og begrunder det med at ægte pels ” ikke er moderne” og henviser til deres dedikation til “bæredygtig udvikling”. Samtidig har forskere fundet ud af, at en alarmerende mængde af syntetiske mikrofibre ender i havene. Forskeren Mark Browne har fundet ud af, at mikrofibre udgør op til 85% af al menneskeskabt affaldsmateriale på kystlinjer over hele verden. Der var tale om bl.a. nylon- og akrylfibre, som især er brugt til faux fur. (…)1

Så jeg har aldrig forstået, hvordan modehuse kan argumentere for at bruge syntetisk pels, med begrundelsen om bæredygtig udvikling.

I kan læse artiklen om Mark Browne i The Guardian her: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/27/toxic-plastic-synthetic-microscopic-oceans-microbeads-microfibers-food-chain

Som mange ved, så er problemet, at når man laver faux fur, er det typisk lavet af akryl, modakryl og polyester, som kommer fra fossile brændstoffer – en finit ressource. Energimæssigt er de syntetiske fibre ikke lige så tunge i tilblivelsesprocessen, som ægte pels er, og man slår selvfølgelig ikke dyr ihjel for at lave dem, men så længe vores synetiske pelse fælder med mikrofibre, som ikke er bionedbrydelige, og vi ikke kan håndtere affaldssorteringen på verdensplan, er faux fur ret skidt for planeten og, i sidste ende, dyrelivet. Ægte pels er som udgangspunkt bionedbrydeligt, men i konventionel pelsindustri kræver det selvfølgelig, at man tager dyr til fange i (ofte små) bure og slår dem ihjel udelukkende for pelsens skyld. Hele produktionsprocessen for ægte pels er som regel kemitung i garvningsstadiet, hvor man bruger kromsalte og har store mængder spildevand. Så ingen af disse løsninger er specielt gode.

Der foregår masser af materialeinnovation derude lige nu, men det er for mig en gåde, hvorfor der stadig – her 3-4 år senere – ikke er nogen, der er kommet med gode bud på en bæredygtig pels, og at de store modehuse forsat laver pelsprodukter i både syntetisk pels og konventionelt produceret pels. Det er, for mig, vildt at tænke på, at man f.eks. hos Stella McCartney bruger akryl og polyester til deres “Fur Free Fur”-produkter, da det jo er et brand, som ellers brander sig på at være enormt miljøbevidst og som investerer i materialeinnovation på andre områder (Bolt Threads osv.). Jeg håber snart nogen tager stafetten op.

Her er et udpluk af de pelsdesigns, jeg har lavet (noget af det er filtet på bagsiden, og noget af det er syet på en base af strik af egne garner):

1: https://www.instagram.com/p/Bdr0mF3l9DP/

Spændende læsning om emnet:

  1. https://www.wearedore.com/theminis/eco-fur/
  2. https://www.refinery29.com/en-us/faux-fur-environmental-impact
  3. https://www.huffpost.com/entry/faux-fur-vs-real-fur_n_5bc0b3c3e4b0bd9ed5599f76

ENG: CAN FUR BE SUSTAINABLE?

Lately I’ve been looking at some of my old designs and thought I would share some of the thoughts behind these fur designs in particular. Back in 2018 I wrote a blog post about the fact that big fashion companies were then banning real fur just to replace it with synthetic faux fur, and to me, it made no sense what so ever. It went like this:

Right now we see a lot of debate going on within the sustainable and ethical fashion communities regarding fur. Large brands like Gucci and Michael are banning real fur and replacing it with synthetic faux fur because real fur “is not modern” and because of their commitment to “sustainability”. Meanwhile, researchers have found that an alarming amount of synthetic fibers end up in the ocean. Ecologist Mark Browne found that microfibers make up 85% of human-made debris on shorelines around the world. These fibers were, among others, nylon and acrylic, which are used in clothing, and especially faux fur. “Synthetic microfibers are particularly dangerous because they have the potential to poison the food chain. The fibers’ size also allows them to be readily consumed by fish and other wildlife. These plastic fibers have the potential to bioaccumulate, concentrating toxins in the bodies of larger animals, higher up the food chain.” – from the article ‘Inside the lonely fight against the biggest environmental problem you’ve never heard of’ from the Guardian. (…)

You can read the Guardian story about Browne here: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/27/toxic-plastic-synthetic-microscopic-oceans-microbeads-microfibers-food-chain

At the time, I was working on a technique I thought was really interesting; a technique that allowed one to make natural fur but without killing anything. I learned this technique at Lystbækgaard during my MA studies back in 2016, and you basically take a shorn fleece from a spelsau sheep (a nordic sheep breed with long, curly locks of wool) and you felt the back side. You have to be careful, though, and not felt the front side, so that you maintain those long, beautiful locks. This way of making fur could potentially be the answer to the missing alternative to fur today, I thought.

“But what is the problem?”, you might ask. As many of you may know, faux fur is made typically of acrylic, modacrylic and polyester, which is derived from fossil fuels and therefore a finite ressource. Energy wise the synthetic fibers are not as heavy as real fur in the process of making them, and they obviously don’t kill any animals (at that stage), but as long as our synthetic faux furs shed their fibers, which are not bio degradable, and we can’t manage our textile waste on a global scale, faux fur is pretty bad for the planet, and in the end, our fauna. Real fur is in principal bio degradable, but the conventional fur industry puts animals in small cages and kills them solely for the purpose of their fur. The manufacturing process of a fur product is usually pretty problematic chemically, with a lot of heavy metals and lots of waste water. So in conclusion; none of these options are good for the environment.

There’s a lot of material innovation going on today in terms of sustainble textiles and therefore it’s a riddle for me why no one has innovated on this area. It’s been 3-4 years since I made the post on instagram and the big fashion houses are still making fur products made of synthetic fibers and conventional real fur. It’s crazy to think that Stella McCartney – a brand that is famous for it’s environmental values – uses acrylic, modacrylic and polyester in their “Fur Free Fur” products. They invest in so many other material innovation projects (Bolt Threads e.g.). I hope something will change soon.

Here’s an extract of some of the furs I’ve made with spelsau wool, with a felted back side:

Further reading:

  1. https://www.wearedore.com/theminis/eco-fur/
  2. https://www.refinery29.com/en-us/faux-fur-environmental-impact
  3. https://www.huffpost.com/entry/faux-fur-vs-real-fur_n_5bc0b3c3e4b0bd9ed5599f76