Kategorier
Bæredygtig livsstil Garn Uld Vedligehold

SUPERWASH ELLER EJ?

(English translation below)

I uldverdenen er superwash-behandling årsag til megen diskussion, især når det kommer til spørgsmålet om, om det er miljømæssigt bæredygtigt. Jeg hørte forleden Emilie Tholstrups (@skyggeskjul på instagram) podcast “Fuld af uld”, hvor hun i første afsnit har besøg af Malene fra Sysleriget, som laver håndfarvede uldgarner med de flotteste farvesammensætninger. Her snakker de to om superwash-diskussionen, og om, at Malenes garner helst skal være superwashbehandlede, for at få den mest optimale farveægthed. Men hvad er superwash-behandling egentlig, og hvorfor er det så omdiskuteret?

For at forstå hvad superwash-behandling er, skal vi lige dykke ned i, hvordan en uldfiber ser ud, og hvorfor man mener, det er nødvendigt, at behandle den med superwash. Hver lille uldfiber er dækket af et lag af skæl:

Og al varme, fugt og friktion gør, at disse skæl åbner sig op, lidt ligesom med grankogler. Så, med reference til blogindlægget “Sådan vasker man uld“, så er det altså disse skæl, der er skyld i, at ulden filter og krymper, når produktet vaskes forkert. Det sker, når disse skæl åbner sig op og griber fat i hinanden, for derefter at sidde fast permanent. Dette er en helt naturlig, men indimellem ikke særlig ønsket, egenskab ved uld. Superwash-behandling blev derfor opfundet – for at man kunne maskinvaske uldtøj uden at det krymper/filter.

Men hvad er superwash? Der er flere metoder, men størstedelen (ca. 75%) af al maskinvaskbar uld er behandlet med den såkaldte “Chlorin-Hercosett”-metode1. Denne metode er baseret på, at fibrene først går gennem en klorin-behandling, der æder skæl-strukturen på uldfibren og virker som en lim, for den efterfølgende coating, der sker med en polymer kaldet polyaminoamide, som gør fibren glat, så friktion undgåes. Nu er uldfibren maskinvaskbar.

“Smart”, tænker du måske. Men set i et miljømæssigt perspektiv, er det faktisk ikke så smart. Og det er det ikke, fordi:

 1. Metoden bruger enorme mængder vand, er kemitung og det værste af det hele er, at giftstoffer fra processen udledes i vandstrømme ved fabrikkerne. Disse gifstoffer er meget skadelige for mennesker, dyr og miljø.
 2. Superwash-behandlet uld bliver ofte sendt til produktionslande, hvor man ikke har de samme restriktioner for mængden af giftstoffer i spildevand. Så sendes det måske tilbage til oprindelseslandet, eller et helt tredje land. Derfor er der et stort CO2-aftryk.
 3. Man mister sporbarhed. Jo mere ulden bliver sendt rundt om jordkloden, jo sværere bliver det at gennemskue, om miljømæssige retningslinjer og mennskerettigheder bliver overholdt. Når man taler om bæredygtighed i modeindustrien, siger man ofte at “man kan se næste års trendfarve ved at kigge på floderne i Kina”. Dette gælder også garnindustrien.
 4. Ulden er nu dækket af et lag plast. Det garn, du køber, der er superwash-behandlet, er sandsynligvis ikke længere giftigt eller skadeligt, men polymeren, der bruges til at glatte fibren ud, virker som et lag plastik. Derfor ser du nogen gange, at superwash-behandlet garn er mere skinnende end andre garner. Da fibrene i garnet har dette lag plast omkring sig, er det ikke bio-nedbrydeligt eller komposterbart.
 5. Superwash-behandlet uld kan faktisk have svært ved at tage imod farve, medmindre det (af en eller anden årsag) er merinould2. Det siges også, at grundet den manglende/udglattede skælstruktur på fibrene, mister garnet sin fasthed og derfor kan strikarbejdet strække sig en del, når du er færdig.
 6. Som koogko.dk skriver; “Ulds vigtigste egenskaber er (…) at det er meget isolerende og absorberende. Det er luften i uldfibrene, der gør den superisolerende – lukker man overfladen med en plastfilm, vil luften ikke længere have fri adgang og de isolerende evner vil være stærkt forringede.”

Så, for hurtigt at konkludere; superwash tager på en måde hele meningen ud af det, at ulden er et naturmateriale og dens egenskaber. Ingen af SANDERMANNs garner er superwash-behandlede, og de er dermed, i ufarvet stand, bio-nedbrydelige og komposterbare. Og det er vigtigt for mig at vide, at mine produkter nedbrydes og indgår i en naturlig cyklus, hvis de en dag ikke længere er ønskede.

1 https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE05%20ENV/D/000195

2 https://www.thesprucecrafts.com/machine-washable-superwash-wool-2116163

ENG: SUPERWASH OR NOT?

In the world of wool superwash treatment has been something of a highly debated topic recently, especially now that the yarn industry and knitters are slowly becoming aware of the environmental impact yarn production has. But what is susperwash treatment and why is it so debated?

Firstly, you need to understand the structure of a wool fibre. Every little fibre is made up of a layer of scales:

Heat, moisture, and friction are the elements that are needed for wool to felt. As described in the previous post about washing wool felting happens when the scales on wool fibers open up, grab onto each other, and are then permanently locked in place in this new configuration. Felting is a natural but sometimes unwanted property of the wool fiber. Superwash treatment was invented to avoid the scales from doing this.

But what is the treatment? There are several methods, but the largest part (75%) of all machine washable wool is made with the so called “Chlorin-Hercosett” method. This method is based on a treatment where the wool fibres go through a chloring solution, which eats the scales and acts as a glue for the next step; a coating of a polymer called polyaminoamide which straightens the fiber to avoid friction. Now the fibre is machine washable.

“Great” you might think. But this process has some essential environmental issues. Here’s why:

 1. The method uses up a whole lot of water, it’s chemically heavy and the toxins from the process is let out into rivers near the factories. These toxins are harmful to humans and animals.
 2. Superwash treated wool is often shipped from the country of origin to a country with less strict environmental regulations for production. It’s then transported back to the originating country — or perhaps shipped to yet another country — for further processing steps such as spinning or dyeing. All of this back-and-forth shipping of wool increases the carbon footprint of the final product.
 3. Shipping the wool to be processed overseas has other problems as well. The further away the production gets from the originating country, the harder it is to ensure that international standards when it comes to environmental regulations, labor laws, or human rights are upheld.
 4. The wool yarn is no longer a natural yarn. The superwash yarn you buy from the yarn store might not contain any poisonous residue even if harsh and dangerous chemicals are used in the process. But the substance used to glue down the wool scales is polymer resin — basically a form plastic. (This is why you often see that subtle shine on superwash yarns.) Because of this resin coating, superwash yarn is not biodegradable, and it cannot be composted.
 5. Superwash yarn can be difficult to dye, unless it’s merino wool, for some reason. It’s also said that due to the lack of scale structure on the fibre, the yarn looses it’s firmness and is likely to stretch when the knitting is done.
 6. One of the most beloved properties of wool is its ability to isolate and absorb, which is made possible with the air between the fibres. If you cover the surface with plastic, the air will no longer be able to pass and the ability of isolation is generally lost.

So, to sum up; having a yarn of natural origin, with its natural properties, completely looses its meaning with superwash treatment. None of the SANDERMANN yarns are superwash treated and they are therefore, in an undyed state, fully biodegradable and compostable. And it’s of highest importance for me to know that my products can be put in the ground and will go into a natural cycle if they one day are no longer desired.